KLASY/PROGRAM/METODY

Liceum Akademickie linde.edu.pl jest szkołą ogólnokształcącą prowadzącą klasy o wyraźnie zarysowanych profilach kształcenia: klasa nauk humanistycznych, klasa nauk przyrodniczo-medycznych, klasa informatyczno-matematyczna.

Cechą charakterystyczną Liceum jest z jednej strony kameralność klas, umożliwiająca komfort nauki, z drugiej możliwość swobodnego kształtowania programu, który opierając się o ustawowe minima programowe może być swobodnie poszerzany.

Kluczem do osiągnięcia zakładanych celów jest odpowiedni dobór metod dydaktycznych. Kształcimy mając na uwadze indywidualne potrzeby, możliwości i zainteresowania uczniów a także sposób w jaki uczą się i poznają świat. Systematyczne zajęcia, coachem edukacyjnym pomagają uczniom odkryć swój sposób na zdobywanie wiedzy a nauczycielom dobrać odpowiednie metody pracy z uczniem.