PoMoc i Coaching edukacyjny

Zapraszamy!

Dorota Jarczyńska – Smurawa, pedagożka & Barbara Pniewska, psycholożka

Jesteśmy dla Was w każdy wtorek i czwartek. 

  • Pomagamy w różnych sytuacjach szkolnych i życiowych. 
  • Uczymy twórczego rozwiązywania problemów.
  • Pomagamy odkrywać potencjał i motywację do nauki.
  • Dbamy o dostosowanie wymagań szkolnych do indywidualnych potrzeb i aktualnych możliwości psychofizycznych. 
  • Wspieramy w rozwijaniu talentów, zainteresowań oraz umiejętności społecznych. 
  • Uczymy wyznaczania celów i dróg do ich osiągnięcia.
  • Zachęcamy do współpracy, a nie rywalizacji.
  • Pomagamy określić możliwe ścieżki edukacyjne i zawodowe.  
  • Wspieramy inicjatywy uczniowskie.
  • Pomagamy młodym ludziom wejść w dorosłość.

Wspieramy różnorodność – tu masz prawo być sobą.

Warto znać:

Telefon zaufania dla młodzieży https://116111.pl/mlodziez 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna http://zppp2.pl/ 

Fundusz Stypendialny PASJOPOLIS https://www.pasjopolis.pl/