MOBIDZIENNIK

MOBIDZIENNIK LICEUM AKADEMICKIEGO LINDE.EDU.PL – LINK DOSTĘPU

Odbiór loginu i hasła

 Potwierdzenie odbioru loginu stanowi deklarację korzystania z mobiDziennika oraz akceptację obowiązujących w liceum procedur.

Pierwsze logowanie

Pierwsze logowanie musi nastąpić do 30 dni od uzyskania hasła. Po tym terminie konto ulegnie skasowaniu. Ponowna aktywacja będzie wymagała wizyty w szkole.

Hasła generowane są automatycznie i tym samym nie zawierają błędu. Ewentualne problemy z logowaniem wynikają z niewłaściwego odczytania znaków. Dotyczy to szczególnie małego “l”, cyfry “1”, dużego “I”.

Po pierwszym zalogowaniu prosimy o zmianę hasła (Edycja profilu / zmiana hasła).

 Zewnętrzny adres e-mail

 Rodzice i uczniowie mogą (nie jest to wymagane, ale wskazane) wpisać w zakładce Edycja profilu zewnętrzny adres e-mail.

Podanie adresu umożliwia:

  • skorzystanie z opcji Zapomniałem hasła,
  • otrzymywanie powiadomień o nowych wiadomościach, zastępstwach, lekcjach odwołanych, ocenach, nieobecnościach, uwagach czy zapowiedzianych sprawdzianach. Powiadomienia są wysyłane pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia na nie zgody – patrz niżej. W każdej chwili można z nich zrezygnować.

 Powiadomienia

Rodzic decyduje, zaznaczając odpowiednie opcje, czy chce otrzymywać na zewnętrzny adres e-mail powiadomienia o nowych wiadomościach, ocenach, nieobecnościach dziecka, uwagach itp. Informacje generowane są automatycznie.

Uczeń decyduje, zaznaczając odpowiednie opcje, czy chce otrzymywać na zewnętrzny adres e-mail powiadomienia o nowych wiadomościach, ocenach, odwołanych lekcjach, zapowiedzianych sprawdzianach itp. Informacje generowane są automatycznie.

 Kalendarz

 Warto regularnie zaglądać do Kalendarza zarówno w Mobidzienniku. Można w nim (z wyprzedzeniem) znaleźć informacje o zaplanowanych imprezach ogólnoszkolnych
i klasowych, wycieczkach, zapowiedzianych sprawdzianach, zebraniach dla rodziców itp.

Warto korzystać z mobiDziennika

Dla Rodziców, mobiDziennik jest źródłem informacji o postępach dziecka w nauce. Podobnie jak spotkania z wychowawcą, kontakt z nauczycielami przedmiotowymi prowadzącymi poszczególne zajęcia. Zaniechanie kontaktu, czy to podczas zebrań i spotkań, konsultacji, czy poprzez analizę wyników postępów w nauce poprzez dziennik elektroniczny nie daje podstaw do powoływania się na brak informacji. Zachęcamy do korzystania z dziennika, by na bieżąco móc śledzić rozwój ucznia i w porę dostrzec potrzebę udzielenia wsparcia.