RADA PROGRAMOWA

Rada programowa jest organem doradczym, opiniującym program szkoły i inspirującym wprowadzanie zmian tak, by jak najlepiej wspierały realizację założonych celów edukacyjnych. Składa się z przedstawicieli świata nauki i doświadczonych, uznanych autorytetów zawodowych. Powołanie Rady programowej pozwala pokierować programem tak, by zachowując założenia państwowe tworzyć szkołę przyjazną uczniom i umożliwiającą ich przygotowanie do dalszego kształcenia na wybranych studiach wyższych.

Skład osobowy Rady Programowej liceum będzie systematycznie poszerzany, by docelowo składała się ona z 7-9 przedstawicieli zarówno świata nauki jak i praktyków zawodowych.

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. czł. rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk Hubert Orłowski

Germanista, wybitny znawca literatury i kultury niemieckiej i styku kulturowego polsko-niemieckiego. Autor licznych publikacji naukowych, pomysłodawca i redaktor “Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej”. Wychowawca wielu pokoleń filologów, promotor licznych prac magisterskich i doktorskich. Profesor Hubert Orłowski był również promotorem doktoratu honoris causa Güntera Grassa na UAM w Poznaniu. Obecnie rektor Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.
prof. dr hab. Hubert Orłowski – artykuł w Wikipedii

prof. dr hab. Jerzy Fiećko

profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM, od 2009 r. kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu. Obszarem badawczym Profesora jest literatura polskiego romantyzmu. Opublikował kilkadziesiąt rozpraw i artykułów (poświęconych głównie literaturze XIX wieku) w książkach zbiorowych i periodykach naukowych, m.in. w „Pamiętniku Teatralnym”, „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Wschodnim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”.
prof. dr hab. Jerzy Fiećko w Encyklopedii Solidarności

prof. dr hab. czł. korespondent Polskiej Akademii Nauk Stefan Kowalski

Profesor w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, od 2006 r. Kierownik Zakładu Inżynierii Procesowej, od 2013 r. członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.  Obszar badań Profesora to termo-hydromechnika procesów suszenia zawilżonych materiałów kapilarnoporowatych i problemy mechaniczne związane z wymianą ciała i masy w tych materiałach (deformacje, pękanie), suszenie hybrydowe, optymalizacja procesów suszenia ze względu na czas suszenia, zużycie energii i jakość produktu (brak pęknięć, walory wizualne, zachowanie właściwości naturalnych materiałów biologicznych), monitoring procesu z zastosowaniem metody emisji akustycznej, wspomaganie suszenia ultradźwiękami. Zagadnienia sedymentacji i konsolidacji osadów.
prof. dr hab. Stefan Kowalski na stronie poznańskiego oddziału PAN

prof. dr hab. członek Polskiej Akademii Nauk Edward Gwóźdź

Profesor w Zakładzie Ekofizjologii Roślin Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prace badawcze Profesora ogniskują się na fizjologii roślin.