Rada Rodziców

Radę Rodziców stanowią wszystkie osoby z rad oddziałowych. 

Przewodniczącym Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 jest Pan Przemysław Zdziebkowski.

Kontakt 

Rada Rodziców spotyka się cyklicznie raz w miesiącu na terenie szkoły lub online. 

W sprawach pilnych – kontakt poprzez mobidziennik oraz media społecznościowe. 

Dodatkowe informacje.

Konto bankowe: 62 1020 4027 0000 1702 1609 7770