REKRUTACJA

Przyjęcie do Liceum Akademickiego linde.edu.pl odbywa się na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy wstępnej.

Zestaw potrzebnych dokumentów:

  • formularz zgłoszenia wypełniony on-line na stronie www.linde.edu.pl, który jest podstawą do rezerwacji miejsca w wybranej klasie (formularz można złożyć jako pierwszy, bez pozostałych dokumentów)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • fotografie legitymacyjne (2 sztuki)

Przebieg rekrutacji:

1. wypełnienie formularza zgłoszenia na www.linde.edu.pl

2. umówienie przez szkołę terminu spotkania – rozmowa ma na celu wzajemne poznanie kandydata i szkoły, wymianę informacji i doprecyzowanie potrzeb kandydata związanych z nauka w szkole średniej (na spotkanie to zapraszamy kandydatów samodzielnie lub z rodzicami)

3. złożenie pozostałych dokumentów

4. podpisanie umowy o naukę określającej prawa i wzajemne zobowiązania stron.

Nauka w szkole jest odpłatna

opłata wpisowego wnoszona w momencie podpisywania umowy o naukę wynosi 1000 zł – opłata ta obejmuje m.in. dokumenty szkolne ucznia, pakiet powitalny oraz koszt wyjazdu integracyjno-naukowego

czesne miesięczne – 900 zł/msc.