Zapisy On-line

DANE OSOBOWE // personal data
imię* // first name
drugie imię // middle name
nazwisko* // family name
imię matki* // mother’s first name
imię ojca* // father’s first name
data urodzenia (dd-mm-rrrr)* // date of birth (dd-mm-yyyy)
miejsce urodzenia* // place of birth
płeć (K-kobieta, M-mężczyzna)* // sex (K-female, M-male)
obywatelstwo* // nationality
pesel* (w przypadku braku: wpisz datę urodzenia RRMMDD+00001) // (if you don’t have PESEL – please type in your date of birth: YYMMDD+00001)
nazwa i numer dokumentu tożsamości (obowiązkowe dla obcokrajowców) // passport number
państwo wydania // passport issued by (country)
ADRES ZAMIESZKANIA // residential address
ulica* // street
nr domu* // house number nr mieszkania // flat number
kod pocztowy* // postal code miejscowość* // city/village
twoja miejscowość to* // choose: (miasto - city, wieś - village)
województwo* // region
adres e-mail* // personal e-mail address
ADRES KORESPONDECYJNY - jeśli inny niż adres zamieszkania // mail address
ulica // street
nr domu // house number nr mieszkania // flat number
kod pocztowy // postal code miejscowość // city/village
województwo // region
KONTAKT TELEFONICZNY // phone number
nr telefonu* // phone number
UKOŃCZONA SZKOŁA PODSTAWOWA/GIMNAZJUM // School completed
nazwa* // school name
miejscowość* // city
rok ukończenia (RRRR)* // year of graduation (YYYY)
OŚWIADCZENIE
Potwierdzam prawidłowość niniejszych danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organ prowadzący Liceum Akademickie linde.edu.pl Verbum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różanej 17a, 61-577 Poznań zgodnie z obowiązującą ustawą w tym również w przyszłości, w celu organizacji procesu kształcenia przez LICEUM oraz w celach statystycznych związanych z działalnością administratora danych osobowych. Oświadczam, że zobowiązuję się do informowania administratora o wszelkich zmianach w zakresie podanych danych osobowych.*
Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organ prowadzący Liceum Akademickie linde.edu.pl Verbum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różanej 17a, 61-577 Poznań a także osób trzecich powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo, w celach marketingowych i reklamowych.
ANKIETA INFORMACYJNA
skąd Pan/Pani dowiedział/ła się o naszej szkole
*POLA OBOWIĄZKOWE
[recaptcha size:compact theme:dark]
Potwierdzenie rejestracji do liceum zostanie przesłane na e-mail podany w formularzu zgłoszenia. Sprawdź również folder spamu.